Kies voor: 
  • Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.Lizacompany.nl) van Lizacompany., die kantoor houdt aan de Kruislaan 15, 2131 WB Hoofddorp en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Amsterdam onder nummer 3432 4370. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de leveringsvoorwaarden van Lizacompany en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van Lizacompany.

Gebruik van deze internetsite
Wanneer Lizacompany hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Lizacompany de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Lizacompany verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is voor zowel zakelijk als particulier gebruik bedoeld.

Intellectuele eigendomsrechten
Lizacompany behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lizacompany is het niet toegestaan links naar sites van Lizacompany weer te geven.

Wijzigingen
Lizacompany behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Cookie instellingen